Privacy Verklaring Hotel AM Fang

Inleiding

Hotel Am Fang hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van haar gasten en de bezoekers van haar website. Uw persoonsgegevens worden dan ook met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel.

 

Welke gegevens?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken in het kader van onze aangeboden diensten en /of bezoek van onze website. Door het gebruik maken van onze diensten zoals het maken van een reservering, aanvragen van informatie en/of het bezoeken van onze website geeft u toestemming om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.

 

Als u reserveert vragen wij om uw naam, adres, emailgegevens en telefoonnummer (optioneel). Daarnaast kunnen wij bij een boeking vragen naar uw geboortedatum, uw geslacht en het nummerbord van uw auto (ten behoeve van parkeerdoeleinden). Ook kunnen uw voorkeuren op de site verzameld worden en verwerken wij bij het gebruik van sommige cookies uw IP-adres. Hierna treft u meer informatie aan over het gebruik van cookies. Wij gebruiken uw gegevens ook om contact met u op te nemen en u op de hoogte te stellen van aanbiedingen.

 

Al u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan Hotel Am Fang verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft.

 

Welke doeleinden?

Hotel AM Fang heeft persoonsgegevens nodig voor onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de boeking te bevestigen, te wijzigen of te annuleren. Tevens gebruiken we de gegevens voor communicatie over de boeking, voor statistieken, voor het verzenden van de nieuwsbrief en voor marketing doeleinden. Deze verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en voor beveiliging van de website. Als u de gegevens niet wenst te verstrekken dan kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd.

 

Delen persoonsgegevens met derden

Het is mogelijk dat Hotel Am Fang bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan IT-partners voor hosting en onderhoud van onze website, registratie en verwerking van (online) reserveringen en mailingen. Overige derden voor de uitvoering van de activiteiten van Hotel Am Fang, zoals drukkerijen, e-mail- en postverwerkers. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor Hotel Am Fang en heeft Hotel Am Fang de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

 

Met de (externe) partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens worden aparte overeenkomsten gesloten ter waarborging van geheimhouding en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.

 

Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien Hotel Am Fang hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Hotel Am Fang zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

 

Bewaartermijnen

Hotel AM Fang bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

 

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon.

 

In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. Hotel Am Fang maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

 

Hotel Am Fang maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief onze Adwords-Advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn en hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe het IP-adres behoort, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacybeleid van Google nalezen en hiernaast het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Hotel Am Fang heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.

 

De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan Hotel Am Fang te kunnen verstrekken, om te bekijken hoe de website gebruikt wordt en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze informatie kan door google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. Hotel Am Fang heeft hier geen enkele invloed op. Hotel Am Fang heeft google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics informatie voor andere diensten van Google te gebruiken.

 

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Nogmaals, dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

 

Beveiliging

Hotel Am Fang gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

 

Nieuwsbrief

Op onze site kunt U zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt u zich afmelden via de link onderaan in de nieuwsbrief. Wij kunnen diensten van derden gebruiken om nieuwsbrieven te versturen. Het abonneebestand van onze nieuwsbrief wordt niet voor commerciële doeleinden aan derden verstrekt.

 

Links naar websites van derden

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Hotel Am Fang. U dient zich ervan bewust te zijn dat Hotel Am Fang niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites die via een link op onze website bereikbaar zijn of van websites die links naar onze websites plaatsen. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze andere websites te raadplegen.

 

Inzage/wijzigen/verwijderen/bezwaar

U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben ten aanzien van de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u een mail sturen naar rezeption@hotelamfang.de

 

De privacyverklaring van Hotel AM Fang kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in januari 2019.

 

Contactgegevens

Hotel AM Fang

Höhenweg 1

57334

Bad Laasphe

+49 2752 506 480

rezeption@hotelamfang.de

Kamer van Koophandelnummer: HRB-9937